Chia sẻ
Spread the love
Fun88Esports-top-banner

(Fun88 Esports) Overwatch vẫn chưa kết thúc.

Người chơi Overwatch đã trải qua 26 mùa giải cạnh tranh trong suốt 5 năm qua, từ mùa một năm 2016 đến mùa 26 năm 2021. Trong khoảng thời gian đó, 11 anh hùng mới đã được phát hành, cùng với 20 bản đồ mớ

Nhiều người chơi trong các nhóm chơi game bắn súng này dựa trên đội kéo dài khoảng hai tháng nhưng có xu hướng thay đổi theo từng mùa. Mùa đầu tiên của Overwatch bắt đầu vào ngày 28 tháng 6 năm 2016 và kết thúc vào ngày 17 tháng 8 cùng năm đó, trong khi mùa 25 bắt đầu vào ngày 5 tháng 11 năm 2020 và kết thúc vào ngày 7 tháng 1 năm 2021.

Mùa tiếp theo, mùa 27, dự kiến ​​sẽ bắt đầu vào ngày 4 tháng 3. Những thay đổi lớn thường trùng với các mùa nhưng không phải tất cả các mùa đều yêu cầu phải cùng giới thệu các anh hùng, bản đồ hoặc bản cập nhật mới cho trò chơi. Ví dụ, mùa 21 đã không giới thiệu các anh hùng vào trò chơi.

Dưới đây là ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tất cả các mùa Overwatch.

Mùa Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
1 Ngày 28 tháng 6 năm 2016 Ngày 18 tháng 8 năm 2016
2 Ngày 2 tháng 9 năm 2016 Ngày 24 tháng 11 năm 2016
3 Ngày 01 tháng 12 năm 2016 Ngày 21 tháng 2 năm 2017
4 Ngày 28 tháng 2 năm 2017 Ngày 28 tháng 5 năm 2017
5 Ngày 1 tháng 6 năm 2017 Ngày 28 tháng 8 năm 2017
6 Ngày 1 tháng 9 năm 2017 Ngày 28 tháng 10 năm 2017
7 Ngày 01 tháng 11 năm 2017 Ngày 29 tháng 12 năm 2017
8 Tháng 1 năm 2018 Ngày 25 tháng 2 năm 2018
9 Ngày 28 tháng 2 năm 2018 28 tháng 4, 2018
10 Ngày 1 tháng 5 năm 2018 Ngày 1 tháng 7 năm 2018
11 Ngày 2 tháng 7 năm 2018 Ngày 28 tháng 8 năm 2018
12 Ngày 31 tháng 8 năm 2018 Ngày 28 tháng 10 năm 2018
13 Ngày 01 tháng 11 năm 2018 Ngày 01 tháng 1 năm 2019
14 Ngày 01 tháng 1 năm 2019 1 tháng 3, 2019
15 1 tháng 3, 2019 1 tháng 5, 2019
16 1 tháng 5, 2019 30 tháng 6, 2019
17 30 tháng 6, 2019 Ngày 13 tháng 8 năm 2019
18 Ngày 3 tháng 9 năm 2019 Ngày 07 tháng 11 năm 2019
19 Ngày 09 tháng 11 năm 2019 Ngày 02 tháng 1 năm 2020
20 Ngày 2 tháng 1 năm 2020 Ngày 5 tháng 3 năm 2020
21 Ngày 5 tháng 3 năm 2020 Ngày 7 tháng 5 năm 2020
22 Ngày 7 tháng 5 năm 2020 Ngày 2 tháng 7 năm 2020
23 Ngày 2 tháng 7 năm 2020 Ngày 3 tháng 9 năm 2020
24 Ngày 3 tháng 9 năm 2020 Ngày 05 tháng 11 năm 2020
25 Ngày 05 tháng 11 năm 2020 Ngày 7 tháng 1 năm 2021
26 Ngày 07 tháng 1 năm 2021 4 tháng 3 năm 2021
27 4 tháng 3 năm 2021 TBD
Bình Luận:
Fun88Esports-top-banner