Chia sẻ
Spread the love

(Fun88esports) Dù bị giảm nhưng vẫn rất khỏe

Fun88Esports-top-banner

Liên tục là những bản cập nhật được Riot đưa ra ở phiên bản 9.24 này. Một số vị tướng mạnh vượt trội đã bị giảm một phần sức mạnh. Hãy cùng xem chi tiết nhé.

Tướng

 Alistar

Chỉ Số Cơ Bản

 • MÁU 573.36  575
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH 61.1116  62
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH THEO CẤP 3.62  3.75

 Nội Tại – Tiếng Gầm Chiến Trận

 • HỒI MÁU 20-139 (gấp đôi thành 40-278 lên đồng minh)  25-161 (gấp đôi thành 50-322 lên đồng minh)

 Aphelios

 Súng Thiên Lý Calibrum

 • SỬA LỖI Đòn đánh lên mục tiêu bị đánh dấu không còn kích hoạt hiệu ứng đòn đánh thêm một lần nữa
 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG ĐÁNH DẤU 0.4 sức mạnh công kích cộng thêm  0.3 sức mạnh công kích cộng thêm

 R – Ánh Trăng Dẫn Lối

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG CƯỜNG HÓA INFERNUM 0.4 sức mạnh công kích cộng thêm  0.3 sức mạnh công kích cộng thêm
 • DIỆN TÁC DỤNG VỤ NỔ INFERNUM 500 tầm  400 tầm

 Ezreal

 Q – Phát Bắn Thần Bí

TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 1.1 sức mạnh công kích  1.2 sức mạnh công kích
 Garen

 E – Phán Quyết

 • SÁT THƯƠNG XOAY 4/8/12/16/20 (+0-6.6 theo cấp độ) (+0.32-0.4 sức mạnh công kích)  4/8/12/16/20 (+0-8.2 theo cấp độ) (+0.32-0.4 sức mạnh công kích)

 Gnar

 Q – Ném Đá

 • TỈ LỆ SÁT THƯƠNG 1.2 tổng sức mạnh công kích  1.4 tổng sức mạnh công kích

 W – Đập Phá

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 25/45/65/85/105  25/55/85/115/145

 Graves

 E – Rút Súng Nhanh

 • HỒI CHIÊU 18/17/16/15/14 giây  16/15/14/13/12 giây

 Heimerdinger

 W – Tên Lửa Hextech Cỡ Nhỏ

 • SÁT THƯƠNG CƠ BẢN 60/90/120/150/180 (tổng 108/162/216/270/324)  50/80/110/140/170 (tổng 90/144/198/252/306)

 E Cường Hóa – Lựu Đạn Sét CH-3

 • SÁT THƯƠNG 150/250/350 (+0.75 sức mạnh phép thuật)  100/200/300 (+0.6 sức mạnh phép thuật)

 Shaco

 E – Dao Độc

 • SÁT THƯƠNG 70-170 (+0.8 sức mạnh công kích cộng thêm ) (+0.6 sức mạnh phép thuật)  70-170 (+0.7 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.55 sức mạnh phép thuật)
 • TIÊU HAO 50/55/60/65/70 năng lượng  65 năng lượng

Linh hồn rồng

 • BÙA LỢI RỒNG LỬA 5/10/15/20% sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật  4/8/12/16% sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật
 • LINH HỒN RỒNG LỬA 90 (+0.25 cộng thêm sức mạnh công kích) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.03 máu cộng thêm) sát thương và 3 giây hồi chiêu  70 (+0.18 cộng thêm sức mạnh công kích) (+0.12 sức mạnh phép thuật) (+0.02 máu cộng thêm) sát thương và 3 giây hồi chiêu
 • BÙA LỢI RỒNG ĐẤT 8/16/24/32% giáp và kháng phép  6/12/18/24% giáp và kháng phép
 • LINH HỒN RỒNG ĐẤT 225 (+0.2 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.15 máu cộng thêm) lá chắn  170 (+0.16 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.13 sức mạnh phép thuật) (+0.13 máu cộng thêm) lá chắn
 • BÙA LỢI RỒNG NƯỚC 3/6/9/12% máu đã mất  2.5/5/7.5/10% máu đã mất
 • LINH HỒN RỒNG NƯỚC 180 (+0.4 sức mạnh công kích cộng thêm ) (+0.25 sức mạnh phép thuật) (+0.1 máu cộng thêm) máu và 90 (+0.04 năng lượng) năng lượng hồi lại trong 3 giây  160 (0.25 sức mạnh công kích cộng thêm) (+0.15 sức mạnh phép thuật) (+0.07 máu cộng thêm) máu và 70 (+0.025 năng lượng) năng lượng hồi lại trong 4 giây
 • THỜI GIAN BÙA LỢI RỒNG NGÀN TUỔI 180 giây  150 giây
 • SÁT THƯƠNG BÙA LỢI RỒNG NGÀN TUỔI 90-270 sát thương chuẩn trong 3 giây  75-225 sát thương chuẩn trong 3 giây.

Sát Lực

 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH DAO HUNG TÀN 25  30
 • SỨC MẠNH CÔNG KÍCH ÁO CHOÀNG BÓNG TỐI 50  55

Sửa Lỗi

 • Q – Xạ Kích của Aphelios không còn áp dụng hiệu ứng đòn đánh
 • Kindred sẽ nói đúng lời thoại khi dùng R – Cừu Cứu Sinh
 • Mô tả kĩ năng Q – Nội Hỏa cường hóa của Karma giờ sẽ hiện đúng tỉ lệ sát thương thực tế (60%)
 • Q – Nhát Chém Nguyên Tố của Qiyana sẽ hiển thị đúng tầm kĩ năng khi Qiyana chưa lấy bất kì nguyên tố nào
 • E – Thử Thách Linh Hồn của Illaoi không còn có thể tóm linh hồn của mục tiêu được bảo vệ bởi E – Khiên Đen của Morgana
 • Dùng Máy Quét Oracle giờ sẽ không còn làm Evelynn mất trạng thái tàng hình của Nội Tại – Yêu Ảnh
 • Đối phương dẫm lên mầm cây cường hóa của Maokai giờ sẽ không còn có tầm nhìn của gã ta nữa.
Bình Luận:
Fun88Esports-top-banner