Chủ Nhật, 27 Tháng Chín
Fun88Esports-top-banner
Trang chủ GAME Đấu Trường Chân Lý mùa 2: Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật...

[Đấu Trường Chân Lý] mùa 2: Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật 9.22

587
0
Chia sẻ

(Fun88 Esports) Riot Games đã và đang dành nhiều công sức để đưa ra những thay đổi mạnh mẽ về tướng trong Đấu Trường Chân Lý, khiến chế độ này ngày càng đậm tính chiến thuật rõ nét hơn.


Kết quả hình ảnh cho tft rise of elements

Mùa giải thứ 2 của Đấu Trường Chân Lý: Rise of elements –  Nguyên Tố Trỗi Dậy đã được cập nhật trong bản update 9.22 vừa rồi, đem đến rất nhiều những thay đổi về Hệ/Tộc, kèm theo đó là những vị tướng trong chế độ chơi này cũng nhận rất nhiều những thay đổi quan trọng, nhằm khiến cho Đấu Trường Chân Lý trở thành một sân chơi đầy tính chiến thuật hơn.

Trong bài viết hôm nay, chúng ta cùng điểm qua toàn bộ 51 vị tướng sẽ có mặt trong mùa 2 của Đấu Trường Chân Lý nhé:

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 2

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 3

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 4

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 5

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 6

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 7

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 8

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 9

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 10

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 11

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 12

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 13

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 14

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 15

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 16

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 17

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 18

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 19

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 20

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 21

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 22

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 23

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 24

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 25

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 26

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 27

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 28

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 29

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 30

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 31

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 32

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 33

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 34

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 35

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 36

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 37

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 38

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 39

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 40

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 41

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 42

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 43

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 44

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 45

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 46

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 47

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 49

Đấu Trường Chân Lý - 9.22 - Tổng hợp 51 vị tướng trong bản cập nhật mùa 2 50

Bình Luận: