Chia sẻ

(Fun88 Esport) Bạn có thể sẽ không tốn bất kể khoản phí nào để có thể sở hữu QXR SMG thông qua sự kiện theo mùa Run & Gun.

Fun88Esports-top-banner

Mùa thứ 13 của Call of Duty: Mobile đã bắt đầu vào đầu tuần này. Cùng với việc vượt qua trận chiến, chuỗi xếp hạng và bản đồ mới, hai vũ khí mới cũng đồng thời được đưa vào trò chơi. Đó là khẩu súng trường Peacekeeper MK2 và khẩu SMG mới QXR.

Cả hai loại vũ khí này đều có thể được mở khóa miễn phí. Mặc dù Peacekeeper MK2 có thể được mở khóa ở cấp 21 của trận chiến, QXR SMG đã được phát hành hôm nay cùng với sự kiện theo mùa mới: Run & Gun.

Làm thế nào để mở khóa QXR SMG trong Call of Duty: Mobile ?

QXR có thể được mở khóa bằng cách hoàn thành giai đoạn cuối ( giai đoạn thứ 8) của sự kiện theo mùa Run & Gun. Sự kiện bao gồm tám giai đoạn.

Người chơi phải vượt qua các giai đoạn theo thứ tự tuần tự bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ. Màn chơi tiếp theo sẽ không được mở khóa cho đến khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ ở màn trước. Ngoài QXR SGM ở giai đoạn thứ tám, người chơi có thể mở khóa rất nhiều phần thưởng khác tại qua sự kiện.

Giai đoạn một

 • Nhiệm vụ: Giết 20 kẻ thù trong bất kỳ chế độ nào.
 • Phần thưởng: 200 Tín dụng và 1000 Battle Pass XP.

Giai đoạn hai

 • Nhiệm vụ: Giết 30 kẻ thù bằng SMG bất kỳ.
 • Phần thưởng: Knife – Pine Cone và 2000 Battle Pass XP.

Giai đoạn ba

 •   Nhiệm vụ: Giết 50 kẻ thù với bất kỳ SMG nào.
  Phần thưởng: Năm thẻ XP vũ khí và 2000 Battle Pass XP.

Giai đoạn bốn

 • Nhiệm vụ: Giết 30 kẻ thù bằng một khẩu SMG được trang bị ba phụ kiện bất kỳ.
  Phần thưởng: MW11 – Pine Cone và 3000 Battle Pass XP.

Giai đoạn năm

 • Nhiệm vụ: Giết 30 kẻ thù bằng một khẩu SMG được trang bị bốn phụ kiện bất kỳ.
 • Phần thưởng: Khung Siberia và 3000 Battle Pass XP.

Giai đoạn sáu

Nhiệm vụ: Tiêu diệt 30 kẻ thù với PDW-57 được trang bị hai phụ kiện bất kỳ.
Phần thưởng: 10 thẻ XP Weapon và 4000 Battle Pass XP.

Giai đoạn bảy

Nhiệm vụ: Tiêu diệt 20 kẻ thù với PDW-57 được trang bị 5 phụ kiện bất kỳ.
Phần thưởng: Cordite – Snowframe và 5000 Battle Pass XP.

Giai đoạn tám

 • Nhiệm vụ: Giết 20 kẻ thù bằng một Cordite được trang bị ba tệp đính kèm bất kỳ.
 • Phần thưởng: QXR SMG và 6000 Battle Pass XP.

Bình Luận:
Fun88Esports-top-banner