Chia sẻ

(FUN88ESPORTS)- Những  thay đổi về item  trong bản cập nhật mới

Kết quả hình ảnh cho dota 2 juggernaut

Bên cạnh những đổi mới về Courier thì các item cũ của bản cập nhật 7.23 cũng được Ice Frog tiếp tục cân bằng

Những thay đổi về item

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 Loại bỏ khỏi game

Các tướng cận chiến có bị động block 8 sát thương  (có thể cộng dồn với các nguồn block sát thương khác)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 2-Bây giờ cần công thức giá 200 vàng.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 3

Giá giảm từ 200 thành 150

Sát thương cộng thêm cho cận chiến giảm từ  24 thành 18

Sát thương ộng thêm cho bắn xa giảm từ  7 thành 5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 4

Giá tăng từ 275 thành 300

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 5

Giá giảm từ 165 thành 155

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 6

Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 7

Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 8

Giá tăng từ 135 thành 145

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 9

Giá tăng từ 70 thành 125

Sát Thương tăng từ 2 thành 3

Heal tăng từ 85 thành 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 10

Để chuẩn bị cho mùa xoài,Mango có thể ghép lại thành 1 ô, tối đa được 3 trái xoài trong cùng 1 ô.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 11

Giá giảm từ 175 thành 150

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 12

Giá giảm từ 325 thành 250

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 13

Giá giảm từ 300 thành 250

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 14

Công thức tăng thêm 50 gold

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 15

Công thức tăng thêm 50 gold

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 16

Bây giờ cần thêm 1 Ring of Protection, 1 Iron Branch và 250 Gold tiền công thức. Cung cấp  aura giúp +3 tất cả chỉ số và +2 giáp.( không còn kỹ năng kích hoạt).

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 17

Bây giờ cần Sage’s Mask, 1 Iron Branch và 150 Gold tiền công thức. Cung cấp  Aura giúp +3 tất cả chỉ số và +1.25 Mana Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 18

Bây giờ cần Ring of Regeneration, 1 Iron Branch và a 150 Gold tiền công thức. Cung cấp +3 tất cả chỉ số và +2 Health Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 19

Làm lại công thức

Old:
===
Yêu cầu:
Ring of Basilius (500)
Morbid Mask (900)
Công thức (525)
Total: 1925

Cung cấp:
+15% Lifesteal Aura (Melee)
+10% Lifesteal Aura (Ranged)
+15% Attack Damage Aura
+1.5 Mana Regeneration Aura
+4 giáp Aura

 

Mới:
===
Yêu cầu:
Ring of Basilius (450)
Morbid Mask (900)
Buckler (450)
Công thức (350)
Total: 2150

Cung cấp:
+6 tất cả chỉ số
+25% Lifesteal Aura
+1.5 Mana Regeneration Aura
+3 giáp Aura

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 20

Dominate Aura mạnh hơn 50 % với những unit thuộc điều khiển của người chơi

Làm lại công thức

Old:
===
Yêu cầu:
Headdress (525)
Gloves of Haste (500)
Ring of Health (850)
Công thức (300)
Total: 2175

Cung cấp:
+2 tất cả chỉ số
+20 tốc đánh Aura
+8.5 Health Regeneration Aura

Mới:
===
Yêu cầu:
Headdress (450)
Broadsword (1200)
Crown (450)
Công thức (300)
Total: 2400

Cung cấp:
+7 tất cả chỉ số
+20% Base Damage Aura
+5 Health Regeneration Aura

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 21

Làm lại công thức

Old:
===
Yêu cầu:
Crown (450)
Wind Lace (250)
Sage’s Mask (325)
Công thức (600)
Total: 1625

Cung cấp:
+6 tất cả chỉ số
+20 tốc độ chạy
+1.25 Mana Regeneration

Mới:
===
Yêu cầu:
Crown (450)
Wind Lace ( 250)
Gloves of Haste (400)
Công thức (800)
Total: 1900

Cung cấp:
+6 tất cả chỉ số
+20 tốc độ chạy
+20 tốc đánh Aura

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 22

Sử dụng Chainmail thay vì Buckler. Cung cấp 6 giáp, 4 tất cả chỉ số – không có aura tăng giáp và kích hoạt không cộng thêm giáp

Health regeneration aura giảm từ 3.5 thành 2.5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 23

Bây giờ dùng Helm of Iron Will Thay vì Buckler (Cung cấp +6 giáp, +10.5 HP regen, +3 tất cả chỉ số)

Không còn kỹ năng kích hoạt để cộng thêm giáp.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 24

Bây giờ cung cấp +6 giáp,  không còn aura tăng giáp cơ bản (Vẫn còn lượng giáp Threshold và regen aura)

Công thức Giá giảm từ 1800 thành 1600 (Tổng Giá rẻ hơn 625 vàng vì các thành phần thay đổi).

Health regeneration aura giảm từ 3.5 thành 2.5

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 25

Bay giờ dùng Buckler thay vì Chainmail. Thêm hiệu ứng +5 tất cả chỉ số.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 26

Sẽ thực hiện có đánh từ xa blink tới. Tầm sử dụng 600.

Bash có thể gây sát thương xuyên Spell Immunity.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 27

Kết hợp giữa Kaya và Soul Booster. Cung cấp các chỉ số có lợi từ cả 2 trang bị đồng thời thêm 200% Mana Regen. Mỗi điểm cộng dồn cộng thêm +0.2 MP Regen và 0.35% sát thương phép, (Thay vì 0.3 MP / HP)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 28

Cung cấp +24% cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì + 8 sát thương

Kháng hiệu ứng tăng từ 12% thành 16%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 29

Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +12 sát thương

Kháng hiệu ứng tăng từ 16% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 30

Now Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +25 sát thương

Kháng hiệu ứng tăng từ 14% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 31

Now Cung cấp +30% Cường hóa khả năng hồi máu và hút máu thay vì +12 sát thương

Kháng hiệu ứng tăng từ 16% thành 20%

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 32

Không còn Cung cấp cường hóa khả năng tự hồi máu

Cường hóa khả năng hồi máu tăng từ 25% thành 35%

Health tăng từ +200 thành +250

Bây giờ cần Magic Wand thay vì Cloak (và có được toàn bộ lợi ích từ Magic Wand)

Công thức Giá tăng từ 550 thành 850

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 33

Giá giảm từ 500 thành 400

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 34

tốc đánh tăng từ 20 thành 25

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 35

Công thức tăng giá thêm 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 36

Công thức tăng giá thêm 100

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 37

Bây giờ cần Ring of Basilius thay vì Helm of Iron Will

Công thức Giá tăng từ 700 thành 1150

Tăng sát thương phép gánh chịu lên 20% thay vì giảm kháng phép – Có tác dụng với cả sát thương pure từ kẻ địch.

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 38

Bây giờ cần Sage’s Mask thay vì Infused Raindrops

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 39

Charge count tăng từ 5 thành 6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 40

Cung cấp +10 Health Regen

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 41

Duration giảm từ 8 thành 6

Thời gian hồi chiêu giảm từ 22 thành 16

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 42

Mỗi lần chỉ tồn tại 1 cục dust với giá 90 gold (thay vì 2 với giá 180)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 43

Thời gian tồn tại tăng từ 6 thành 8 phút

Thời gian cho ra sentry mới tăng từ 85 thành 95

Số lượng Sentry trong shop tối đa giảm từ 4 thành 3

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 44

Số lượng tối đa trong shop giảm từ 3 thành 2

Thời gian cho ra Smoke mới trong shop giảm 10 thành 7 minutes

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 45

không còn xuyên kháng phép Spell Immunity

giáp tăng từ 5 thành 6

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 46

Bash giờ gây sát thương xuyên kháng phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 47

Không nảy vào các mục tiêu có Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 48

Không nảy vào các mục tiêu có Spell Immunity

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 49

Không xuyên kháng phép

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 50

Gây sát thương xuyên Spell Immunity (as a result of the Spell Immunity change)

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 51

Sát Thương tăng từ 22 thành 27

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 52

Sát Thương tăng từ 45 thành 54

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 53

Sát Thương tăng từ 30 thành 36

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 54

Sát Thương tăng từ 12 thành 15

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 55

Thời gian hồi chiêu giảm từ 13 thành 12

Tất cả chỉ số tăng từ 13 thành 14

Health regeneration tăng từ 6.5 thành 7

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 56

Không thể tách ra được nữa

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 57

Không thể tách ra được nữa

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật The Outlanders - Cân bằng hàng loạt trang bị và tướng Phần 2 58

Có thể dùng lên Courier hoặc các unit của người chơi

Đánh giá:

Kết quả hình ảnh cho dota 2 juggernaut

Việc loại bỏ Stout Shield không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lane của các melee hero do được cộng thêm 8 armor. Tuy nhiên Quelling Blade bị giảm damage khiến việc farm trở nên khó khăn hơn cho các hard carry như Juggernaut, PA, Anti-Mage..

Đáng chú ý nhất là Ward giờ đây đã giảm giá thành xuống 0 sẽ hỗ trợ cho rất nhiều cho các vị trí support 4/5 để lên các item cần thiết. Sentry cũng giảm số lượng trong shop từ 4 xuống 3 cũng như tăng thời gian cooldown giúp việc kiểm soát map trở nên dễ dàng hơn.

BloodStone giờ đây được hình thành từ Soul Booster và Kaya chắc chắn sẽ được ưa chuộng hơn. Thậm chí những support như Skywrath Mage, Leshrac hay Lina vẫn có thể lên trong giai đoạn late game.

 

 

Bình Luận: