Chia sẻ

(FUN88ESPORTS) – Những thay đổi nổi bật trong bản cập nhật mới.

Kết quả hình ảnh cho the outlanders dota 2

Với những cập nhật mới của bản 7.23, việc kiểm soát tài nguyên rừng giờ đây được đặc biệt chú ý.

Trang bị rớt ra từ creep rừng

Kết quả hình ảnh cho dota 2 item

Đây là các trang bị đặc biệt không thể bán nhưng có thể chia sẻ cho đồng mình. Với 5 cấp độ và mỗi cấp độ lại chỉ rớt trong 1 khoản thời gian nhất định. Các trang bị sẽ chỉ bắt đầu xuất hiện khi trận đấu bước qua phút thứ 5. Túi đựng dự phòng tăng từ 3 thành 4 túi.

Cơ chế rớt đồ từ quái rừng

5-15 PHÚT

Tier 1: 10% Chance

Other Tiers: 0% Chance

15-25 PHÚT

Tier 2: 10% Chance

Other Tiers: 0% Chance

25-35 PHÚT

Tier 3: 10% Chance

Other Tiers: 0% Chance

35-45 PHÚT

Tier 3: 5% Chance

Tier 4: 5% Chance

Other Tiers: 0% Chance

45-70 PHÚT

Tier 4: 10% Chance

Other Tiers: 0% Chance

70+ PHÚT

Tier 5: 10% Chance

Other Tiers: 0% Chance

TIER 1 ITEMS

Keen Optic

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 3

+75 Cast Range, +1.5 Mana regen

Royal Jelly

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 4

Có thể sử dụng vào bản thân, 1 trang bị được sử dụng 2 lần. tăng vĩnh viễn +2.5 HP Regen và +1.25 Mana Regen cho mục tiêu được chỉ định. Không cộng dồn khi mục tiêu đã có hiệu ứng.

Poor Man’s Shield

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 5

Ocean Heart

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 6

Tăng + 4 tất cả chỉ số. Thêm 10 HP Regen và 5 Mana Regen khi đang trong môi trường nước.

Iron Talon
Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 7

Mango

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 8

Giúp trồng 1 cây xoài. Cung cấp vô hạn Mango Mỗi 60 giây sẽ rớt 1 trái xoài. Cung cấp 800 tầm nhìn xung quanh cây xoài.

Arcane Ring

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 9

+8 INT, +3 Armor. Hồi 75 mana cho tất cả đồng minh và bản thân trong khu vực 1200. Thời gian hồi chiêu: 40 giây.

Elixer

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 10

3 lần sử dụng, hồi 500 Health và 250 mana over 6 giây.

Broom Handle

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 11

+35 tầm đánh cận chiến,  +12 Damage và +3 Armor.

Ironwood

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 12

Công thức dùng để kết hợp 3 Iron Branches thành 1 Ironwood Tree. Cung cấp +7 điểm cho tất cả chỉ số và kỹ năng trồng cây đặc biệt. Thời gian hồi chiêu: 4. Khoảng cách sử dụng kỹ năng: 800

Trusty Shovel

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 13

+150 Health. Đào hố tại ngay khu vực đang đứng trong vòng 1 giây. có thể tìm được Bounty Rune, Flask, 2 cuộn giấy teleport, hoặc creep Kobold. Phần thưởng sẽ không giống như lần đào gần nhất. Thời gian hồi chiêu: 70 giây.

Faded Broach

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 14

+225 Mana, +20 MS

TIER 2 ITEMS

Grove Bowl

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 15

+100 Attack range. Them hiệu ứng -12% Magic Resistance debuff vào đòn đánh tay.

Vampire fangs

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 16

+10% Lifesteal, +10% Spell Lifesteal, +450 tầm nhìn ban đêm.

Ring of Aquila

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 17

Repair Kit

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 18

3 lần sử dụng. sử dụng vào trụ để hồi 40% máu trong 30 giây. Ngoài ra cung cấp thêm 10 giáp và bắn 4 mục tiêu trong vòng 30 giây.

PUPIL’S GIFT

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 19

Cung cấp +14 điểm chỉ số

HELM OF THE UNDYING

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 20

Cộng thêm +6 Armor. Tướng bị dính đòn kết liễu sẽ sống thêm 5 giây.

IMP CLAW

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 21

Passive. +18 Attack Damage. Đòn đánh kế tiếp gây sát thương chí mạng 1.6 lần. Thời gian hồi chiêu: 10 giây

PHILOSOPHER’S STONE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 22

+75 GPM, +200 Mana và -35 sát thương tay cho bản thân.

DRAGON SCALE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 23

+5 Armor và +5 HP Regen. Thêm hiệu ứng thiêu đốt khi đánh tay gây 12dmg/giây trong vòng 3 giây. Có ảnh hưởng cả trụ.

ESSENCE RING

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 24

+6 Intelligence và 2.5 Mana Regen. Kích hoạt sẽ tăng 375 lượng máu tối đa trong 15 giây ( hoặc hồi máu). Tống 200 mana và thời gian hồi chiêu là 20 giây.

NETHER SHAWL

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 25

+8% Sát Thương phép, +20% Magic Resistance và – 4 giáp cho bản thân.

TOME OF AGHANIM

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 26

Có hiệu ứng gậy xanh trong vòng 3 phút kể từ khi sử dụng trang bị.

TIER 3 ITEMS

CRAGGY COAT

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 27

+13 Armor và -35 Attack Speed lên bản thân

GREATER FAERIE FIRE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 28

+30 Damage. Hồi ngay lập tức 500 máu khi sử dụng. Sử dụng được 2 lần. Thời gian hồi chiêu: 10

QUICKENING CHARM

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 29

+13% giảm Thời gian hồi chiêu  và +9 HP Regen

MIND BREAKER

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 30

Thêm hiệu ứng thiêu đốt 30 mana cho mỗi đòn đánh vào đối phương và +15% Magic Resistance. Lượng mana bị đốt sẽ được cộng cho người có trang bị này, Bóng sẽ đốt 6 mana.

THIRD EYE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 31

Thêm hiệu ứng truesight trong khu vực 500 Radius và + 300 tầm nhìn ngày và đêm. Sau khi chết 3 lần sẽ biến mất

SPIDER LEGS

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 32

Cộng thêm +24% tốc độ chạy ( không cộng dồn với giày) và +30% tốc độ quay đầu. Kích hoạt sẽ có khả năng đi xuyên các vật thể và thêm 24% tốc độ chạy, phá hủy cây khi đi xuyên qua. Thời gian hồi chiêu: 10

VAMBRACE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 33

Công thức để kết hợp 2 Bracers, 2 Wraith hoặc 2 Null Talismans  để tạo nên sức mạnh tổng hợp Strength, Agility or Intelligence Vambrace. Tăng +14 điểm chỉ số cho thuộc tính được nhắm đến( 2 Bracer thì str chính, 2 wraith thì Agi chính, 2 Null thì Int chính) , +8 cho 2 chỉ số còn lại, và có thêm +12% magic resistance, +12 attack speed hoặc +8% Sát Thương phép tùy theo đó là sự kết hợp của 2 món nào.

CLUMSY NETDota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 34

+5 Tất cả chỉ số và +3 Mana Regen. Để trói bản thân và mục tiêu trong 2 giây. 900 Cast Range. Thời gian hồi chiêu: 25

ENCHANTED QUIVER

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 35

Thời gian hồi chiêu của bị động. Đòn tấn công từ xa kế tiếp sẽ cộng thêm 400 điểm tầm đánh, gây 175 sát thương phép và có True Strike. Thời gian hồi chiêu: 8

PALADIN SWORD

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 36

+17 Damage, +17% Lifesteal, +17% cường hóa các hiệu ứng hồi máu và hút máu.

ORB OF DESTRUCTION

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 37

Đòn đánh gây hiệu ứng xấu giảm 6 giáp và làm chậm 30/15% cho tướng cận chiến/ bắn xa đang cầm trong 4 giây.

TITAN SLIVER

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 38

Thêm +22% sát thương tay cơ bản, +22% Magic Resistance và +22% Kháng hiệu ứng.

TIER 4 ITEMS

WITLESS SHAKO

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 39

Thêm +28% Max Health và -40% Max Mana.

TIMELESS RELIC

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 40

+35% Thời gian tồn tại của hiệu ứng xấu và +10% Sát Thương phép

SPELL PRISM

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 41

+8 Tất cả chỉ số. Khi kích hoạt sẽ kỹ năng đơn thể hoặc kỹ năng đơn thể của trang bị được sử dụng lên mục tiêu được chỉ định và 1 mục tiêu ngẫu nhiên trong tầm kích hoạt ( ưu tiên tướng). Thời gian hồi chiêu: 80

PRINCE’S KNIFE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 42+60% tốc độ bay của vật thể được bắn ra. Đòn tấn công tiếp theo sẽ hóa cóc đối phương trong 1.5 giây. Thời gian hồi chiêu: 12

FLICKER

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 43

Để xóa tất cả hiệu ứng xấu và dịch chuyển tức thời 1 khoản 600 theo 1 hướng bất kỳ. Thời gian hồi chiêu: 5 giây, Manacost: 25. Không bị khóa khi đang nhận sát thương.

TELESCOPE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 44

Giảm Thời gian hồi chiêu của kỹ năng Scan 50%. Tăng attack và cast range cho đồng minh đứng gần 125.

NINJA GEAR

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 45

+20 Agility, +25 tốc độ di chuyển. Kích hoạt để sử dụng Smoke of Deceit cho bản thân. Thời gian hồi chiêu: 45.

ILLUSIONST’S CAPE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 46

Tăng sát thương của bóng lên 10%. kích hoạt để tạo 1 clone của bản thân gây  50% sát thương và nhận 150% sát thương  trong 20 giây. Thời gian hồi chiêu: 30

HAVOC HAMMER

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 47

+60 Damage, +18 Strength, Tăng BAT lên 0.3. Kích hoạt để đẩy ùi toàn bộ đối phươn trong vòng 300 AoE  ra khỏi trung tâm 1 khoản 250 đơn vị, làm chậm tốc độ di chuyển 50% trong 3 giây.

MAGIC LAMP

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 48

Bị động:  +400 Health. Xóa mạnh các hiệu ứng xấu và hồi 300 máu  khi máu rớt dưới15%. Thời gian hồi chiêu: 75.

THE LEVELLER

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 49

+50 Attack Speed. đánh lan 50% trong tầm ảnh hưởng 400/250

MINOTAUR HORN

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 50

+20 Strength. Kích hoạt nhận kháng phép trong 1.75 giây. Thời gian hồi chiêu: 40 giây.

TIER 5 ITEMS

FORCE BOOTSDota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 51

+50% tốc độ di chuyển và mở khóa tốc độ di chuyển tối đa. Tự kích hoạt vào bản thân giải hiệu ứng xấu và đẩy lên phía trước 1 khoảng 800 điểm. Thời gian hồi chiêu: 6 giây.

SEER STONE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 52

+500 Cast Range, +800 tầm nhìn ngày và đêm.

MIRROR SHIELD

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 53

75% khóa và phản phép lại các kỹ năng đơn mục tiêu. +20 Tất cả chỉ số.

FALLEN SKY

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 54

Công thức kết hợp Blink Dagger và Meteor Hammer. Thêm +20 Strength, +20 Intelligence, +15 HP Regen và +10 Mana Regen. . Kích hoạt để biến mất và biến thành thiên thạch, nhanh chóng rơi vào khu vực chỉ định và gây choáng và sát thương của trang bị Meteor Hammer. Tầm sử dụng kỹ năng: 1600.  Thời gian hồi chiêu: 15. Không bị khóa khi đang nhận sát thương.

FUSION RUNE

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 55

Cắn vào sẽ nhận hiệu ứng rune vô cùng mạnh mẽ trong 50 giây. Sử dụng được 3 lần. Thời gian hồi chiêu: 120 giây.

APEX

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 56

Tăng điểm chỉ số chính 80%.

BALLISTA

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 57+400 Attack Range. Attacks đẩy lùi đối phương 1 khoảng 50 điểm.

WOODLAND STRIDERS

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 58

+50% tốc độ di chuyển, unlocks max tốc độ di chuyển và Thêm +50 HP Regen. Kích hoạt sẽ khiến cho cây mọc lên ở những nơi bạn đã đi qua ( Hiệu ứng tồn tại trong 3 giây), các cây này tồn tại trong 60 giây. Thời gian hồi chiêu: 20 giây.

TRIDENT

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 59

Công thức kết hợp Sange, Yasha và Kaya together. +33 Agility, +33 Strength, +33 Intelligence, +33 tốc độ di chuyển, +33 Attack Speed, +33 Kháng hiệu ứng, +33% giảm lượng mana cần sử dụng cho kỹ năng, +33% Regen và Lifesteal Amp, +33% Sát Thương phép

BOOK OF THE DEAD

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 60

+35 Strength và Intelligence. Kích hoạt để triệu hồi 6 con Necronomicon cấp 3 trong 90 giây. Thời gian hồi chiêu: 75 giây.

PIRATE HAT

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 61

+250 Attack Speed. Giết 1 tướng địch sẽ mọc lên 1 bounty rune giữa người chơi và mục tiêu.

EX MACHINA

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 62

+25 Armor. Tác dụng giống refresh orb ( nhưng không làm mới thời gian của Refresh Orb) Thời gian hồi chiêu: 30 giây.

DESOLATOR 2

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 63

+100 Attack Damage và -12 Armor trên đòn đánh thường

PHOENIX ASH

Dota 2 - 7.23 Chi tiết bản cập nhật Outlanders - Quái rừng giờ có thể rớt trang bị và trang bị cực bá Phần 1 64

+30 Tất cả chỉ số. Đòn đánh chí mạng được ngăn chặn và hồi đầy máu. Sau khi kích hoạt sẽ bị phá hủy.

Bình Luận: