Chia sẻ

(FUN88ESPORTS) – Những điểm đột phá trong bản cập nhật mới nhất.

Kết quả hình ảnh cho the outlanders dota 2

Một trong những điểm đột phá mới khi Dota 2 sẽ không còn Side Shop và thay bảng những Outposts. Người chơi cũng có khả năng tương tác với Courier nhiều hơn – đây là một đặc tính thú vị được Ice Frog phát triển trong bản 7.23.

COURIER

Kết quả hình ảnh cho courier dota 2

-Mỗi người chơi sẽ có Courier của riêng mình ngay khi bắt đầu trận đấu

-Courier giờ có thể lên cấp tương đương với cấp độ của tướng mà courier đó thuộc về

-Tốc độ chạy giảm từ 380 còn 275

-Máu giảm từ 75 còn 70 máu

-Courier giờ sẽ cung cấp 85 GPM khi Courier vẫn còn sống

-Mỗi cấp Courier tăng 10 tốc chạy, 10 máu và 2 GPM.

-Courier gains flying movement at level 5 – Courier sẽ có thể bay khi đạt cấp 5

-Courier đạt kỹ năng gia tốc khi đạt cấp 10 ( tăng 50% tốc chạy trong 6 giây, 120 thời gian hồi chiêu)

-Courier sẽ có thể cắm mắt vào cấp 15

-Courier có kỹ năng kháng sát thương vào cấp 20

-Courier có thể sử dụng các trang bị ở mục General ở cấp 25

-Courier giảm tầm nhìn từ 350 còn 200

-Tiền thưởng khi giết Courier được tính như sau 25 + 5* cấp, kinh nghiệm  nhận được khi giết là 35 + 20 * cấp

-Thời gian hồi sinh của Courier thay đổi từ 120/180 giây thành 50 + 7* cấp

-Kỹ năng return sẽ quay về lại nhà dù cho không có trang bị trong đó.

Economy 

Kết quả hình ảnh cho ward dota 2

-Ward quan sát sẽ không còn tốn vàng

-Tướng sẽ bắt đầu với 3 bùa Tele

-Vàng nhận được từ việc phá Ward Observer sẽ luôn cho những người chơi có mang theo True Sight

– Tướng đã gây hiệu ứng xấu hoặc sát thương lên đối phương sẽ được nhận gold hổ trợ kể cả khi những tướng không còn sống hoặc trong khu vực đó.

-Tầm ảnh hưởng của hệ số nhân của vàng hổ trợ dựa vào yếu tố xếp hạng theo khu vực sẽ thay đổi thành toàn map. ( Nghĩa là nếu bạn gây hiệu ứng xấu hoặc sát thương thì dù bạn ở cách xa như người trên top kẻ dưới bot cũng đều sẽ nhận được vàng hổ trợ).

-Net Worth Ranking factor for Gold thay đổi từ 1.3->0.7 thành 1.6->0.4

Các cập nhật khác

Kết quả hình ảnh cho dota 2 map 7.23

-Thiết kế bản đồ thay đổi

-Tướng có thể đạt cấp 0 và khi bạn lên cấp 30 thì sẽ mở khóa toàn bộ talent. Kinh nghiệm cần để đạt được là 3500/4500/5500/6500/7500 tương đương cho cấp 26/27/28/29/30. Thời gian hồi sinh không tăng thêm sau khi đã vượt qua cấp 25 và lượng kinh nghiệm thưởng cho đối phương khi bị hạ gục cũng không gia tăng.

-Spell Immunity sẽ không còn nhận 100% kháng sát thương phép

-Bỏ 2 shop ở ngoài lane.

-Bottle cũng bị loại bỏ khỏi Secret shop.

-Tất cả những trang bị trong Secret shop sẽ chỉ có trong Secret shop ( nghĩa là ring of health và Void Stone sẽ không còn được bán ở nhà chính).

-Tier 2 Towers HP tăng từ 1900 thành 2000

-Tier 2 Tower Armor tăng từ 15 thành 16

-Tier 2 Tower Damage tăng từ 152 thành 175

-Tier 2+ towers night vision tăng từ 800 thành 1100

-Tower Glyph multishot targets tăng từ 2 thành 4

-Glyph thời gian tồn tại tăng từ 6 thành 7

-Tự phá trụ của mình sẽ đưa 1 nửa tiền thưởng cho đồng đội và 1 nửa tiền thưởng cho kẻ địch ( Thay vì không có tiền thưởng cho phe mình như trước kia).

-Sát thương từ Siege vào tướng tăng từ 85% lên thành 100%

-Sát thương của hồ máu tăng từ 230 thành 275

-Hồ máu có thêm 20% chính xác.

Cân bằng creep rừng

Kết quả hình ảnh cho dota 2 jungle creeps

-Neutral Cloak Aura sẽ không còn chồng lên nhau

-Neutral Harpy Stormcrafter: Max mana giảm từ 400 thành 150

-Neutral Harpy Stormcrafter: Mana regeneration increased từ 1 thành 3

-Neutral Mud Golem: Hurl Boulder damage giảm từ 125 thành 75

-Neutral Ghost: Frost Attack move slow từ 20 thành 25%

-Neutral Ghost: Frost Attack attack slow từ 20 thành 25%

-Neutral Vhoul Assassin: Poison debuff giờ có thêm hiệu ứng giảm khả năng hồi máu 35%

-Neutral Centaur Conqueror: War Stomp Thời gian hồi chiêu giảm từ 20 thành 12

-Neutral Dark Troll Summoner: Ensnare Thời gian hồi chiêu giảm từ 20 thành 15

-Neutral Dark Troll Summoner: Raise Dead Thời gian hồi chiêu giảm từ 25 thành 18

-Neutral Ancient Thunderhide: War Drums Aura  không còn tăng sát thương tay nữa

-Neutral Ancient Thunderhide: War Drums Aura cung cấp 40% chính xác

-Neutral Ancient Thunderhide: War Drums Aura tốc đánh thay đổi từ 15 thành 25 điểm

-Neutral Ogre Frostmage: Armor bonus giảm từ 8 thành 6

-Neutral Ogre Frostmage: hiểu ứng làm chậm sẽ ảnh hưởng cả tướng bắn xa

-Neutral Ogre Frostmage: Giảm tốc đánh tăng từ 20 thành 30

Outposts

Kết quả hình ảnh cho dota 2 Outposts

Thêm 1 công trình mới tên là Outpost. sẽ nằm ngay tại vị trí side shop đã từng nằm trong các bản cập nhật trước. Khi chuột phải vào nó sẽ tốn 6 giây để có thể kiểm soát được những outpost này. Càng nhiều đồng mình thì sẽ chiếm quyền kiểm soát càng nhanh. Khi kiểm soát được sẽ nhận được điểm kinh nghiệm thưởng ngay khi kiểm soát được và mỗi 5 phút lại nhận thêm được lượng điểm kinh nghiệm thưởng. Ngoài ra còn cung cấp thêm tầm nhìn xuyên vật cản và cho phép ban có thể tele vào Outpost này. Outpost sẽ không hoạt động trong 10 phút đầu và khôn thể chiếm được nó.

-Lượng kinh nghiệm tưởng được tính là 25 * số phút trận đấu cho mỗi người chơi thuộc cùng 1 team.

-Cung cấp 500 điểm tầm nhìn có hiệu ứng truesight.

-Chỉ nhận được 1 lần kinh nghiệm mỗi 5 phút dù cho bạn có được 1 hay cả 2 Outpost.

-Tốn 6 giây để có thể tele vào Outpost.

 

 

 

 

Bình Luận: