Chia sẻ

(FUN88ESPORTS)- Terrorblade được buff đáng kể sau thời gian dài quyên lãng cho vị trí hard carry

Kết quả hình ảnh cho all hero dota 2 wallpaper hd

Bên cạnh nỗ lực mang các hero combat như Enigma, Dark Seer, Elder Titan quay trở lại, bản cập nhật 7.25 còn buff mạnh cho một số hard carry như Terrobalde hay Jugglenaut.

RUBICK

Kết quả hình ảnh cho RUBICK dota 2 wallpaper hd

Fade Bolt: Mana dùng chiêu tăng từ 120/130/140/150 -> 135/140/145/150

SAND KING

Caustic Finale: Thời gian làm chậm tăng từ 3 -> 3/3,5/4/4,5

Caustic Finale giờ làm chậm cả tốc độ đánh

Epicenter: Sát thương mỗi đợt tăng từ 110 -> 110/120/130

SHADOW DEMON

Demonic Purge: Sát thương tăng từ 250/350/450 -> 300/400/500

SILENCER

Kết quả hình ảnh cho SILENCER dota 2 wallpaper hd

Cướp Intelligence chỉ hoạt động với Glaives of Wisdom thay vì hoạt động độc lập

Level 15 Talent: +12% làm chậm từ Arcane Curse -> +14%

SLARK

Pounce khi có Scepter: Khoảng cách nhảy giảm từ 1200 -> 1100

SNAPFIRE

Gậy Xanh. Thêm kỹ năng mới: Gobble Up. Nnuốt một creep đồng minh hoặc hero và nhổ vào kẻ địch. Gây stun 1,5 giây và gây sát thương diện rộng: 100 sát thương/giây trong vòng 3 giây. Mục tiêu bị nuốt có thể ở trong bụng Snapfire đến 3 giây. Phạm vi: 400. Hồi chiêu: 40 giây. Tầm dùng chiêu: 150

Scatterblast: Thời gian hồi chiêu tăng từ 10 -> 13/12/11/10

SNIPER

Sát thương cơ bản tăng 4

Headshot: giảm sát thương từ 30/60/90/120 -> 20/50/80/110

Assassinate khi có Scepter: Thời gian cast chiêu từ 1 -> 0,5 giây

SPECTRE

Kết quả hình ảnh cho SPECTRE dota 2 wallpaper hd

Hồi máu cơ bản tăng từ 1,5 -> 2,5

Shadow Step: Hồi chiêu từ 70 -> 35

SPIRIT BREAKER

Làm lại Gậy Xanh: Tăng tốc độ chạy của Charge of Darkness thêm 100 và giảm thời gian hồi chiêu còn 5 giây.

STORM SPIRIT

Tốc độ tấn công cơ bản tăng từ 100 -> 110

SVEN

Tốc độ chạy cơ bản tăng 5

TECHIES

Level 25 Talent: Tăng tốc độ chạy của Mìn từ+25 -> +75

TEMPLAR ASSASSIN

Psionic Projection: Thời gian cast chiêu từ 2 -> 1 giây

TERRORBLADE

Kết quả hình ảnh cho TERRORBLADE dota 2 wallpaper hd

Metamorphosis khi có Scepter: Sẽ có một kỹ năng độc lập gây hoảng sợ trong trạng thái Metamorphosis. Thời gian hồi: 90 giây

Level 10 Talent:+20 tốc độ chạy -> +25

Level 10 Talent: +15% Evasion -> +20%

Level 15 Talent: +250 Máu -> +300

Level 15 Talent: +25 Attack Speed -> +30

Level 20 Talent: -8s hồi chiêu Reflection -> -10s

TIDEHUNTER

Strength cơ bản tăng 3

TINKER

Level 10 Talent: +125 tầm dung chiêu -> +150

Level 15 Talent: +2s March of the Machines -> +3s

TINY

Kết quả hình ảnh cho TINY dota 2 wallpaper hd

Animation hậu đòn đánh giảm từ 1 -> 0,7

TREANT PROTECTOR

Nature’s Guise: Hồi máu tăng từ 25% -> 40%

TUSK

Tốc độ chạy cơ bản tăng 5

Ice Shards: Sát thương tăng từ 60/120/180/240 -> 70/140/210/280

UNDYING

Tombstone zombies: sát thương tăng từ 36 -> 46

URSA

Kết quả hình ảnh cho ursa dota 2 wallpaper hd

Fury Swipes: sát thương tăng từ 7/14/21/28 -> 10/20/30/40

Overpower: Số đòn đánh giảm từ 4/5/6/7 -> 3/4/5/6; hồi chiêu giảm từ 16/14/12/10 -> 16/13/10/7, mana dùng chiêu giảm từ 75 -> 55/60/65/70

Enrage không còn tăng số vết cào cho Fury Swipes, thời gian hiệu lực từ 4 -> 4/4,55/5; hồi chiêu giảm từ 70/50/30 -> 50/40/30, +50% Status Resistance

Level 25 Talent: Enrage +80% Status Resistance -> +3 lần đánh Overpower

VENGEFUL SPIRIT

Magic Missile: tầm dùng chiêu từ 500 -> 550, sát thương thay đổi từ 100/175/250/325 -> 90/180/270/360

VIPER

Kết quả hình ảnh cho VIPER dota 2 wallpaper hd

Viper Strike: Sát thương tăng từ 60/100/145 -> 80/120/160

Level 10 Talen: +8% Hồi máu từ kỹ năng -> +10%

VISAGE

Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 100 -> 110

Soul Assumption: Phạm vi thu hồi tăng từ 1375 -> 1500; tầm dùng chiêu từ 900 -> 1000

Level 25 Talent: -2s Gravekeeper’s Cloak -> +6 điểm cộng dồn Gravekeeper’s Cloak

VOID SPIRIT

Thêm gậy xanh. Resonant Pulse sẽ có 2 lần dùng cộng dồn, gây câm lặng 2 giây khi trúng kẻ thù.

WARLOCK

Kết quả hình ảnh cho WARLOCK dota 2 wallpaper hd

Shadow Word: Thời gian cast chiêu từ 0,5 -> 0,4

Level 10 Talent: +150 tầm dùng chiêu -> +175

Level 20 Talent:300 Shadow Word AoE -> 375

WEAVER

Intelligence cơ bản tăng từ 13 -> 16

Intelligence nhận mỗi cấp tăng từ 1,8 -> 2,0

Hồi mana cơ bản tăng từ 0,4 -> 0,75

Shukuchi tăng tốc độ chạy từ +225 -> +220/240/260/280

WINDRANGER

Intelligence tăng mỗi cấp từ 3 -> 3,6

WINTER WYVERN

Cold Embrace sẽ là kỹ năng hồi máu thay vì HP Regen

WITCH DOCTOR

Kết quả hình ảnh cho WITCH DOCTOR dota 2 wallpaper hd

Paralzying Casks: Mana dùng chiêu giảm từ 110/120/130/140 -> 80/100/120/140

Death Ward với gậy xanh không giới hạn số lần nảy.

WRAITH KING

Vampiric Aura: Hồi máu từ 6/12/18/24% xuống 5/10/15/20%; Vampiric Aura tác dụng lên Tướng sẽ là x1,5

ZEUS

Kết quả hình ảnh cho ZEUS dota 2 wallpaper hd

Tốc độc chạy cơ bản tăng từ 295 -> 300

Attack point cải thiện từ 0,45 -> 0,35 (Đánh nhanh hơn)

Bình Luận: